czwartek, 15 grudnia 2016

15 Grudnia - Nasz najprawdziwszy skarb

15 Grudnia
Nasz najprawdziwszy skarb
A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali”. (MATEUSZA 2:10)

Oddawanie czci Jezusowi oznacza, że z radością przypisujemy Chrystusowi autorytet oraz dostojeństwo i wyrażamy to ofiarnymi darami. Przypisujemy, co nie oznacza wcale, że cokolwiek Jemu nadajemy. Bogu nie służy się za pomocą ludzkich rąk, jak gdyby czegoś potrzebował (Dzieje Apostolskie 17:25). Zatem dary Mędrców ze Wschodu nie były dane w ramach jakiegokolwiek wsparcia czy pomocy. Jakże niehonorowe byłoby to zachowanie, gdyby zagraniczni goście przybyli do króla z paczkami pomocowymi. Nie były one również dane w celu przekupywania. W Księdze Powtórzonego Prawa 10:17 czytamy, że Bóg nie jest Bogiem, który daje się przekupić.

Więc, czym były owe dary od Mędrców? W jakim sensie oddawały one cześć? Otóż dary te miały wzmocnić pragnienie posiadania samego Chrystusa – w podobny sposób, w jaki wyraża to post. Gdy w taki sposób dajesz dar Chrystusowi to w pewnym sensie mówisz:

Radość, za którą podążam nie znajduje się w nadziei wzbogacenia się rzeczami od ciebie. Nie przyszedłem do ciebie po cokolwiek od ciebie – przyszedł po ciebie. A to pragnienie, z którym przychodzę, pragnę wzmocnić i unaocznić oddaniem ci tych rzeczy w nadziei, że ty znaczysz dla mnie więcej niż jakiekolwiek rzeczy. Przez oddanie ci tych rzeczy, których nie potrzebujesz, a którymi ja mógłbym się cieszyć, wyrażam jeszcze z większą gorliwością i autentycznością te słowa – Ty jesteś moim skarbem, nie te rzeczy.

Tak, myślę, że to właśnie oznacza uwielbić Boga darami ze złota, kadzidła i mirry. Niech Bóg wyjmie prawdę z tego tekstu i obudzi w nas pragnienie samego Chrystusa. Oby z naszych serc mogły wypłynąć te słowa:

Panie Jezu, Tyś jest Mesjaszem, królem Izraela. Wszelkie narody przyjdą i pokłonią się przed Tobą. Bóg dzierży władzę nad światem, by widzieć jak jesteś czczony. A zatem bez względu na przeciwności, z radością przypisuję Ci autorytet i dostojeństwo, i przynoszę me dary, by wyrazić to, że Ty jedynie jesteś w stanie zaspokoić moje serce.


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger