niedziela, 11 grudnia 2016

11 Grudnia - Świętowanie Bożej miłości

11 Grudnia
Świętowanie Bożej miłości
Bóg bowiem tak ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (JANA 3:16)

W Ewangelii Jana 3:16 Jezus uczy nas, że Bóg nie tylko istnieje, ale i kocha. Pozwólmy sobie przez chwilę nad tym pomyśleć. Bóg, który absolutnie istnieje. Kocha. On kocha. Spośród wszystkich rzeczy, które możesz powiedzieć o Bogu, pamiętaj koniecznie o tej: On kocha.

Ten sam autor, co przeczytanych dopiero słów z Ewangelii Jana 3:16, napisał także, w 1 Liście Jana 4:8, „Bóg jest miłością.” Co moim zdaniem oznacza mniej więcej to: dawanie tego, co dobre i służenie innym ku ich korzyści jest bliższe istoty Boga niż otrzymywanie i bycie służonym. Bóg nie ma potrzeb. To raczej Bóg jest skłonny spełniać potrzeby. Bóg jest dawcą. Bóg jest miłością.
Jezus mówi nam więcej o tym, co ma na myśli, gdy mówi o miłości. „Bóg tak ukochał…” To słowo „tak” nie wyraża ilości, lecz sposób, w jaki Bóg ukochał. 

Nie znaczy – „Bóg ukochał tak bardzo”, ale „Bóg ukochał w ten sposób”. W ten – czyli jak? W jaki sposób Bóg ukochał? Ukochał tak, że “dał swego Jedynego Syna”. I wiemy dobrze, że oddanie Go było oddaniem na odrzucenie i na śmierć. „Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli” (Ewangelia Jana 1:11). Zamiast tego – zabili go. Co na to wszystko powiedział Jezus? “Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania” (Ewangelia Jana 17:4).

A więc gdy Bóg dał swego jedynego Syna, dał Go na to, by poniósł śmierć. Taka jest właśnie miłość, którą Ojciec miłuje. To miłość polegająca na dawaniu. Dawaniu czegoś najbardziej cennego – Jego Syna. Rozważ to w czasie tego Adwentu. To była bardzo kosztowna miłość. Niezwykle potężna miłość. Bardzo trudna i bolesna miłość.

Znaczenie Świąt Bożego Narodzenia przejawia się właśnie w świętowaniu tej miłość. „Bóg tak ukochał…” A co najdziwniejsze, Bóg darzy tą kosztowną miłością niezasługujący na nią świat grzeszników – takich jak my.


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger