czwartek, 1 grudnia 2016

1 Grudnia - Misja: odszukać i ocalić

1 Grudnia
Misja: odszukać i ocalić
Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło”. 
(Ewangelia Łukasza 19:10)

Słowo adwent znaczy “przyjście”. W tym czasie w ciągu roku skupiamy się nad znaczeniem przyjścia Syna Bożego na świat. Duch, w którym świętujemy ten czas powinien być duchem Jego przyjścia. A duch tego przyjścia został opisany w Ewangelii Łukasza, w 10 wersecie 19 rozdziału, w którym czytamy takie oto słowa: „Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło.”

Więc Adwent jest dla nas czasem, kiedy nasze myśli kierujemy ku misji, z jaką Bóg przyszedł – misji odszukania i ocalenia zagubionych ludzi przed gniewem, który ma przyjść. Bóg wzbudził Go z martwych – „Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga” (1 List do Tesaloniczan 1:10). Jest to czas, by radować się i oddawać Bogu cześć za to, że jest szukającym i ocalającym Bogiem, że jest Bogiem na pewnej misji, że nie jest Bogiem, który jest oddalony od nas, że nie jest Bogiem pasywnym ani Bogiem niezdecydowanym. On nie jest Bogiem, który musi na jakiś czas „zejść ze sceny”, by odpocząć, dryfując przy tym niczym deska na falach. On jest Bogiem, który wysyła, który podąża, który szuka, który ratuje. To właśnie znaczy Adwent.

Dzieje Apostolskie są księgą pokazującą to „adwentowe” serce Boga – Boga, który jest w drodze, by odszukać i ocalić zgubionych. Narracja Dziejów opisuje trwający nieprzerwanie adwent Jezusa w kierunku kolejnych ludzi na świecie. Dzieje są opowieścią o tym, jak wczesny kościół rozumiał słowa zapisane w Ewangelii Jana: „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam” (Jana 20:21). W księdze tej zapisano to jak ten „przychodzący z góry adwent” Boga w misji, którą pełni Jezus przekształca się i staje się „rozszerzającym się wszerz” adwentem Jezusa w misji powierzonej kościołowi. W rzeczy samej – w nas samych.

Jezus przyszedł na świat podczas pierwszego Adwentu, i odtąd każdy kolejny Adwent jest dla nas przypomnieniem Jego przychodzenia do życia kolejnych ludzi. I ten adwent to w rzeczy samej nasz adwent – nasze przyjście, nasze wchodzenie do życia tych naokoło i do pozostałych ludzi na świecie.

John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger