środa, 26 października 2016

Wrogowie krzyża: Carl Lentz i o tym jak Hillsong niszczy chrześcijaństwo

Żyjemy w czasach kiedy kościoły są wypełniane szarlatanami dbającymi o własny komfort, sławę i popularność. Dziś wykażemy, że ci ludzie są wrogami krzyża Chrystusa, ich bogiem jest brzuch, a ich chwała w hańbie.

To wszechobecne zło wkrada się do coraz większej ilości kościołów, prowadząc ludzi w objęcia ciemności. Poprzez propagowanie fałszywego chrześcijaństwa ludzie są prowadzeni ścieżką apostazji, której końcem jest zatracenie. To wszystko przybiera formę pobożności, ale jest pozbawione jej mocy.

Przygotowując się do napisania materiału o tym jak Hillsong i pastor Brian Houston niszczą chrześcijaństwo, chcemy wspomnieć o sytuacji mającej miejsce kilka dni temu, a która kolejny raz pokazuje jak bardzo zdegenerowany duchowo jest kościół Hillsong.

Hillsong


Kościół Hillsong został założony w 1983 roku w Sydney w Australii przez Briana i Bobbie Houston. Jest on najlepiej znany poprzez muzykę, która od wielu lat wpływa na kościoły ewangeliczne. Kościół Hillsong posiada wiele filii na całym świecie m.in. w Londynie czy Nowym Jorku.

Nie chcemy tutaj skupiać się na oczywistych dysfunkcjach i niebiblijności kościoła Hillsong. Wśród nich należy m.in. wymienić pasterstwo kobiet, co jest w jawnej sprzeczności z nauczaniem Pisma (1 Tm 2:11-12). A wypowiedź Bobbie Houston, że kościół musi „dorosnąć do pastorstwa kobiet”, pomijamy milczeniem.

Dziś też nie chcemy się skupiać na związku kościoła Hillsong z Ruchem Wiary, który od wielu lat propaguje fałszywą ewangelię uzdrowienia, sukcesu i błogosławionego życia. Swoją teologię pieniądza pastor Brian Houston zawarł w wydanej w 1999 roku książce „You Need More Money” gdzie jednoznacznie sprzeciwia się ubóstwu gloryfikując dobrobyt finansowy jako cechę charakteryzującą dzieci Boże.


Dzisiaj również nie będziemy wspominać o braku jednoznacznego stanowiska przywódców Hillsong na temat homoseksualizmu. Warto nadmienić, że bohater dzisiejszego materiału, Carl Lentz odmówił komentarza w wywiadzie telewizyjnym dotyczącego małżeństw homoseksualnych.

Co więcej, nie będziemy szukać taniej sensacji, a tylko poinformujemy was, że na ojcu pastora Houstona ciążą poważne zarzuty związane z aferą pedofilską.

Nie będziemy również rozwodzić się nad występem półnagiego kowboja na konferencji Hillsong. To samo w sobie pokazuje, że ludzie ci z pewnością nie mają w sobie bojaźni Bożej, a więc i są pozbawieni życia Bożego.

Carl Lentz

W jednym z ostatnich wywiadów w Oprah Winfrey Network, Carl Lentz wyjaśnił, iż ma nadzieję, że kościoły będą „zmieniać sposób w który ludzie przeżywają swoją relację z Bogiem”. Oprah zapytała go, czy wierzy, że tylko chrześcijanie mogą mieć relację z Bogiem. O to co odpowiedział:

Nie, ja wierzę, że gdy Jezus mówił że jest drogą, prawdą i życiem, w sposób w jaki ja to odczytuje, to miał On na myśli ze jest tym kto wyznacza drogę, jest mapą, wiec wierze że Bóg tak bardzo kocha ludzi że bez względu na to czy go przyjmują czy odrzucają, to On wciąż pozostaje łaskawy, wciąż porusza, wciąż wysyła czerwone sygnalizujące znaki z szansą że może skręcisz w prawo gdy zamierzasz pójść w lewo, ale tak - wierze ze Bóg kocha ludzi i to na tym opiera się Ewangelia, na tej miłości...”

Jest to nic innego jak „ewangelia Oprahy”. To uniwersalizm: „Bóg kocha wszystkich”. Przypomnijmy, że Oprah jest jedną z największych propagatorek ruchu New Age w Stanach Zjednoczonych. W swoim programie odnajdywała wspólny język nie tylko z pastorem Hillsong, ale również z Rickiem Warrenem czy Joelem Osteenem. 

Swoje zadowolenie z Lentza wyraziła Bobbie Houston, która na Instagramie przekazała jednoznaczną wiadomość, że ci którzy nienawidzą Hillsonga i Oprahy automatycznie nienawidzą również Boga. Jest to standardowa mantra powtarzana przez większość fałszywych nauczycieli skierowana do tych, którzy zdecydowali się zakwestionować i poddać biblijnej weryfikacji ich nauczanie.

Zdaniem Stevena Kozara, pastor Hillsong NY wykorzystał kilka biblijnych pojęć w celu przedstawienia Ewangelii, która ostatecznie miała o wiele więcej wspólnego z przekonaniami New Age Oprah’y aniżeli prawdziwym chrześcijaństwem. Każdy, czy to Rick Warren czy Joel Osteen, a teraz i pastor Lentz, miał okazję aby milionom ludzi głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ewangelię, która ratuje człowieka od Bożego gniewu. 

Lentz podobnie jak jego poprzednicy, nie zrobił tego. Starał się mówić o chrześcijańskich sprawach tak, aby nie urazić tych, którzy nie są chrześcijanami. W pewnym momencie Lentz nawet zgodził się z Oprah kiedy ta stwierdziła, że Duch Święty jest „mocą", "siłą” i „boską energią”. Czy pastor kościoła Hillsong nie wie, że Duch Święty jest Bogiem, trzecią Osobą Trójcy Świętej a nie żadną „energią”?

Następnie Oprah zapytała go: „Kim dla ciebie jest Jezus?”. Pastor Lentz zaczął dobrze: „Jest Bogiem”. Ale potem przedstawił serię nic nieznaczących stwierdzeń: „On jest odpowiedzią; On jest ofiarą; On jest przebłaganiem; On jest drogą”. Odpowiedzią na co?; Ofiarą za co?; Przebłaganiem za co?; Drogą do czego? On używa biblijnych stwierdzeń, ale czy głosi całą Prawdę?
"Większość heretyków próbuje ukrywać swoje herezje przekazując je przy wykorzystaniu ortodoksyjnego języka" R.C. Sproul
Kiedy Oprah poprosiła Lentza o określenie tego czym jest sukces, ten stwierdził, że dla niego sukcesem jest oglądanie rozwoju innych ludzi. Wzrost ich pomyślności, kiedy może spojrzeć wstecz i zobaczyć ich sukcesy po tym jak on stanął na ich drodze. To jest papka wszystkich mówców motywacyjnych i coachów „chrześcijańskich” a nie pasterza Bożego Kościoła.

Carl Lentz jest fałszywym nauczycielem propagującym fałszywą ewangelię. Jego ewangelia przemawia do mas i ludzi podobnych do Oprahy, ponieważ jest globalna i nie stawia krzyża Jezusa Chrystusa jako centrum przesłania Ewangelii.

Wrogowie krzyża

Sinclair B. Ferguson rozważając 3 rozdział Listu do Filipan daje nam trzy sposoby dzięki którym możemy rozpoznać fałszywych nauczycieli oraz ich naukę. Jeśli chcesz poddać biblijnemu rozeznaniu fakty przedstawione w tym materiale to skonfrontuj je z apostolską nauką Pawła:

1) Postępują oni jak wrogowie krzyża Chrystusowego (w. 18). Krzyż jest miernikiem dla prawdziwej doktryny i praktyki. Kiedy słyszymy nową naukę lub kiedy jakiś nauczyciel czy mówca zdobywa rozgłos, musimy zawsze spytać: „Co mówi (lub czego nie mówi) on na temat krzyża?”. „Jakie miejsce zajmuje on w jego życiu?”. Czy może on powtórzyć za Pawłem: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata (Gal 6:14)? To jest sprawdzian. 
Tam, gdzie krzyż (śmierć Chrystusa jako sposób przebaczenia grzechów) jest ignorowany lub gdzie się mu zaprzecza, tam spodziewać się możemy wrogów krzyża Chrystusowego, bez względu na to jak wiarygodni mogliby się wydawać na początku.
2) Ich bogiem jest brzuch (w. 19). Słowo przetłumaczone tuta jako „brzuch” ma prawdopodobnie szersze znaczenie, jako „pragnienia zmysłowe”. Nie tylko nauczanie tych ludzi zaprzecza doktrynie krzyża, ale odrzucają oni także znaczenie prowadzenia chrześcijańskiego stylu życia. Czy nauczają oni i praktykują styl życia, który polega na naśladowaniu Chrystusa w oddaniu Bogu i miłości dla innych? Czy też ich życie jest przejawem pobłażania samemu sobie?

3) Myślą o rzeczach ziemskich (w. 19). W czasach gdy żył Paweł istnieli nauczyciele i mówcy, których główną ambicją było gromadzenie bogactw na ziemi, a nie w niebie. Pociągały ich majętność, sława i pozycja. Te rzeczy wypełniały ich umysł i były ukrytą podstawą ich działania. Istnieje pewien sposób myślenia, który zadaje kłam ewangelii. Wystrzegaj się go.
Kończąc, Ferguson wzywa: „Przesłanie jest jasne. Naśladuj Chrystusa, ukrzyżowanego Zbawiciela i tych, którzy prowadzą swoje życie według jego zasad. Nie myśl o rzeczach ziemskich tak jak inni i wystrzegaj się ich nauczania i wpływu. Celem jest Chrystus, a  przesłaniem jest Chrystus ukrzyżowany. Wzięcie krzyża na swe ramiona jest tym, do czego On nas powołuje. Naśladuj go, naśladuj Pawła, który szczyci się tylko Chrystusem i Jego krzyżem, naśladuj tych, którzy kroczą wąską drogą”.
  
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę” (2 P 2:1)

"Wy jesteście z [waszego] ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8:44)

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger