czwartek, 8 września 2016

Modlitwa część 3: 23 wskazówki

Jeden z reformatorów napisał: „Bóg czyni tak, by człowiek opierał wiarę w całości na ukochanym Synu Boga, aby wszystkiego od niego oczekiwał i wszelką nadzieję z Niego czerpał. Człowiek musi zatem zwrócić się ku Bogu i w modlitwie prosić o to, co tylko od Niego może otrzymać. Wiedzieć, że Bóg jest Panem, że wszystko dobre pochodzi od Niego, że chce abyśmy prosili Go o to, co potrzebujemy i mimo to nie wołać do niego w modlitwie, to jak wiedzieć o skarbie ukrytym w ziemi i na skutek obojętności nie wydobyć go stamtąd”.

David Qaoud podaje następujące wskazówki związane z naszym życiem modlitewnym:

1. Modlitwa nie jest tylko zaproszeniem, to polecenie.

2. Nie każde wrażenie czy uczucie, które odczuwasz podczas modlitwy jest jednoznaczne z tym, że Bóg mówi do ciebie.

3. Czytanie książek o modlitwie to świetna sprawa, ale nie będą dla ciebie w ogóle pomocne jeśli się po prostu nie modlisz.

4. Nie ma czegoś takiego jak “modlitwa bez odpowiedzi”. Bóg zawsze odpowiada na każdą modlitwę: tak, nie, nie teraz.

5. Osobista modlitwa nie wystarczy. Zaangażuj się w społeczność modlitewną w swoim zborze, ludźmi na grupie domowej itp.

6. Publiczna modlitwa nie wystarczy. Módl się za zamkniętymi drzwiami.

7. Rozpoczęcie modlitwy uwielbieniem jest godne pochwały, ale nie jest to jakiś warunek konieczny. Często życie okazuje się tak trudne, że nasza modlitwa rozpoczyna się łzami oraz wyrażeniem całego bólu, który chowamy w sercu.

8. Słuchaj modlitw dojrzałych chrześcijan, ucz się od nich.

9. Modlitwa w czasie jazdy samochodem może być czymś bardzo pomocny, ale i rozproszeniem. Znajdź czas na intymną społeczność w modlitwie.

10. Nie módl się: “Panie pobłogosław ten pokarm, aby był błogosławieństwem dla mojego ciała” jeśli jesz pizzę i frytki na obiad.

11. Nigdy nie bądź tak święty, że modlitwa Pańska przestanie ci wystarczać.

12. Módl się o mądrość – we wszystkim (Jk 1:5). Będzie to zmieniać twoje życie.

13. Kiedy ludzie proszą cię abyś się za nich modlił, czyń to natychmiast, na miejscu, jeśli to tylko możliwe.

14. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia niż modlitwa.

15. Nie ma lepszego sposobu na zakończenie dnia niż modlitwa.

16. Uczuciom nie można ufać. Jest to szczególnie istotne w czasie modlitwy.

17. Rozważaj Pismo przed modlitwą. Potraktuj to, jako most do modlitwy.

18. Modlitwa nie musi zaczynać się od uwielbienia, ale powinna na nim się zakończyć.

19. Jeśli nie spędzasz osobistego czasu w modlitwie, mogłeś słyszeć o radości chrześcijańskiej, ale nigdy jej tak naprawdę nie doświadczyłeś.

20. Nie zadręczaj się tym, jeśli pominąłeś swój czas modlitwy danego dnia.

21. Nie traktuj powierzchownie i niedbale swojego czasu modlitwy. Dyscyplinuj swoje życie.

21. Nie staraj się zaimponować Bogu w modlitwie. Jego nie jesteś w stanie oszukać.

22. Powiedz Bogu o wszystkich swoich uczuciach, nawet gdy jesteś sfrustrowany. Nie martw się: On sobie z tym poradzi.

23. Twoja modlitwa ma znaczenie. Jak powiedział John Piper: “Modlitwa sprawia, że pewne rzeczy nie miały by miejsca, jeślibyś się nie modlił”.

Kończąc nasze przemyślenia o modlitwie przytaczamy wypowiedź Jana Kalwina, doskonale podsumowującą nasze dotychczasowe rozważania: „Świadomość ogromu potrzeb skłania nas do składania Bogu próśb. Mamy się modlić bez arogancji czy szczycenia się zasługami, ale pokornie przyznając się do ubóstwa, ze łzami w oczach, jak dzieci zwierzające się ojcu. Takie nastawienie powinno stać się bodźcem nakłaniającym do modlitwy”.

zobacz też: Modlitwa część 1: Dlaczego modlitwa jest najważniejsza?
zobacz też: Modlitwa część 2: Do tych, którzy się modlą
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger