czwartek, 15 września 2016

Garizim, Ebal i chwała Chrystusa

Kiedy dokonało się Wyjście w Starym Testamencie gdy ludzie weszli do ziemi obiecanej, odnowili przymierze z Bogiem. Jak przekazuje 5 Mojżeszowa, dokonał się dziwny rytuał. Ludzie, słuchając Bożego przymierza i zakonu, mieli stanąć w dwóch grupach, jedna przed górą Garizim, a druga przed górą Ebal. 

Miały być odczytane zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa (zob. 5 M 27:15 i dalej), a w odpowiedzi cały lud miał powiedzieć „Amen”. Czytamy o tym w Joz 8:30-35. Ludzie związali się z Bogiem przymierzem – zarówno jeśli chodzi o błogosławieństwo jak i przekleństwo – odpowiadając „Amen”.

Dlaczego ta dziwna ceremonia była tak ważna? Ponieważ Nowy Testament mówi nam, że Pan Jezus Chrystus jest tym „Amen”. Jest tym Jedynym, który w sposób doskonały powiedział „Amen” Bożemu prawu dlatego, że był mu posłuszny. Lecz jest On także tym Jedynym, który powiedział „Amen” przekleństwu i sądowi Bożemu stając w miejsce swego ludu na Golgocie i biorąc na siebie gniew Boży wywołany przez nasze grzechy. Zapieczętował przymierze własną krwią. Taki był właśnie koszt, jaki poniósł stając się Bożym „Amen” (2 Kor 1:20; Obj 3:14). 

Czy widzisz co w tym kontekście oznacza śmierć Chrystusa? Bóg dotrzymuje obietnicy i błogosławi nam przez swego Syna, lecz także dotrzymuje swej obietnicy i osądza oraz karze grzechy ludzkie – nawet jeśli to Jego własny Syn jest tym, który niesie na sobie te grzechy.

Kiedy patrzysz na krzyż, co widzisz? Widzisz zatrważającą wierność Bożą. Nic – nawet instynktowne pragnienie, by oszczędzić własnego Syna – nie powstrzyma Go od dotrzymania słowa. Jeśli przez stulecia Bóg planował taki straszliwy punkt kulminacyjny dla swej obietnicy i pozostał jej bezgranicznie wierny, czyż nie możesz całkowicie Mu zaufać? Oto poselstwo przymierza: Bóg jest niezawodny. 

Trzymaj się tego, gdy ciebie także otacza najgłębsza ciemność. Jeśli Chrystus powiedział „Amen” Bożym obietnicom danym tobie, nic nie jest w stanie powstrzymać ich od tego by zostały spełnione!


Sinclair B. Ferguson
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger