poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Jak modlić się podczas duchowej suszy?

Wiesz, że powinieneś się modlić. Wiesz, że Bóg zaprasza cię do modlitwy, wiesz, że jest to Jego przykazanie względem ciebie. Bóg uwielbia cię słyszeć, raduje się w możliwości poznania ciebie. A mimo to – są takie chwile, kiedy wydaje ci się, że twoja dusza wyschła kompletnie, kiedy otwarcie ust do modlitwy wydaje się wręcz rzeczą niemożliwą do wykonania. Co wtedy? 

Po prostu się módl

Prawdopodobnie zadanie sobie trudu modlitwy w tych chwilach jest najcięższą z możliwych do uczynienia rzeczy. A mimo to mówię ci – módl się. To jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Módl się, choćby krótko. Powiedz Bogu, że nie radzisz sobie z modlitwą. Jakkolwiek – jednak módl się.

"W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby – gdy otworzę usta – dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało – tak, jak powinienem". (List do Efezjan 6, 18-20)

Módl się słowami Bożego Słowa

Skorzystaj z poniższych fragmentów. Wszystkie one były przez Jerry’ego Bridges’a uważane za kluczowe w jego życiu modlitewnym. Gdy będziesz się nimi modlił, wyznaj Bogu kim jesteś i przypomnij sobie, czego Bóg dokonał w Chrystusie dla ciebie. Roznieć choćby maleńki płomyk w swojej duszy ciepłem Dobrej Nowiny. 

"Jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki". (Psalm 103:12)
Ja, Ja jestem tym, który zmazuje twe przestępstwa ze względu na siebie — a twoich grzechów nie wspomnę.” (Księga Izajasza 43:25)
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy — każdy na własną drogę, a JHWH sprawił, że Jego spotkała [kara za] winę nas wszystkich. (Księga Izajasza 53:6)
"Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto; szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu". (List do Rzymian 4:7-8)
"Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie". (List do Rzymian 8:1)

Jest jeszcze wiele innych wspaniałych fragmentów do modlitwy, m.in. Psalm 130:3-4, Księga Izajasza 1:18, Księga Izajasza 38:17, Księga Micheasza 7:19, List do Efezjan 1:7, List do Kolosan 2:13-14, List do Hebrajczyków 8:12 oraz 10:17-18. 

Módl się Odważnie

Odwaga, śmiałość – w czasach duchowej szarzyzny czy duchowego kryzysu może się nam wydawać, że zdobyć się na te rzeczy jest niezwykle trudno. Wiedz jednak, że odwaga i śmiałość są twoim przyrodzonym uprawnieniem jako chrześcijanina. Módl się z odwagą pewny tego, że Chrystus otworzył drogę do Ojca i do wszelkich pochodzących od Niego błogosławieństw.

"Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze". (List do Hebrajczyków 4:16)

Módl się ufnie

Módl się odważnie, ale też ufnie, polegając nie na swoich słowach i ludzkiej mądrości, lecz na wstawiennictwie Ducha.

"Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga". (List do Rzymian 8:26-27)

Módl się o mądrość

Módl się, będąc świadomym nie tylko braku mądrości w zmierzeniu się z konkretną sytuacją, lecz nawet w tym, jak się o tą sytuację modlić. Módl się o mądrość, ponieważ Bóg mówi:

"Jeśli któremuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, którzy obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania – i mądrość będzie mu dana". (List Jakuba 1:5)

Módl się o to, byś mógł wierzyć i przyjmować Boże obietnice

Obietnice Boga okażą się być dobre, rozkoszne i pocieszające, o ile z wiarą je przyjmiesz. Módl się, żeby Bóg ci w tym pomógł! 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię – lekkie". (Ewangelia Mateusza 11:28-30)

Módl się o Pokój

Bóg jako jedyny może ci dać najprawdziwszy, najgłębszy pokój dla twojej duszy. Módl się, prosząc, żeby ci go dał. 

"Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję; daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się". (Ewangelia Jana 14:27)

Módl się o wiarę i pewność tego, że Bóg jest z tobą.

W końcu, módl się o wiarę w to, że Bóg nie porzuci tych, których wykupił krwią swojego Syna. On jest zawsze blisko, On zawsze jest z tobą.

"Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i twój kij mnie pocieszają". (Psalm 23:4)
Tim Challies
Tłumaczył: Miszael 
Źródło: http://www.challies.com/articles/how-to-pray-when-your-soul-is-bone-dry?
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger