piątek, 26 sierpnia 2016

Cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia

Chrześcijanie to ludzie, którzy zostali pogrzebani z Chrystusem przez chrzest w śmierci (Rz 6:4). Nasze duchowe zjednoczenie z Chrystusem oznacza, że zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, ale także złączeni w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Śmierć Pana Jezusa była naszą śmiercią. W Jego zmartwychwstaniu ukazuje się nowość życia, która tak naprawdę jest dowodem na odrodzenie człowieka.

Nie każdy kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, jest nim naprawdę. Pan Jezus wyraźnie ostrzega: „Nie każdy kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7:21). Jest to poważne ostrzeżenie dla nas, którym przyszło żyć w czasach duchowego odstępstwa oraz ułudy prawdziwego chrześcijaństwa.
Zbawienie jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Jak więc możemy dokonać autentycznej diagnozy swojej duchowości? John MacArthur daje nam cenne wskazówki ukazujące cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia.

Fakty, które ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają, że ktoś ma prawdziwą, zbawczą wiarę:

Widzialna moralność: Mt 19:16-21; 23:27
Wiedza: Rz 1:21; 2:17nn
Zaangażowanie religijne: Mt 25:1-10
Aktywna służba: Mt 7:21-24
Przekonanie o grzechu: Dz 24:25
Pewność: Mt 23
Podjęcie decyzji: Łk 8:13, 14

Z drugiej strony, MacArthur wskazuje na kilka cech prawdziwego chrześcijaństwa:

Miłość do Boga: Ps 42:11, 73:25; Łk 10:27; Rz 8:7
Opamiętanie: Ps 32:5; Prz 28:13; Rz 7:14; 2 Kor 7:10; 1J 1:8-10
Prawdziwa pokora: Ps 51:17; Mt 5:1-12; Jk 4:6, 9
Oddanie Bożej chwale: Ps 105:3, 115:1; Iz 43:7, 48:10; Jr 9:23, 24; 1 Kor 10:31
Ciągła modlitwa: Łk 18:1; Ef 6:18; Flp 4:6; 1Tm 2:1-4; Jk 5:16-18
Miłość do ludzi: 1J 2:9, 3:14, 4:7
Odrzucenie świata:1 Kor 2:12; Jk 4:4; 1J 2:15-17, 5:5
Wzrost duchowy: Łk 8:15; J 15:1-6; Ef 4:12-16
Posłuszeństwo Bogu: Mt 7:21; J 15:14; Rz 16:26;
Głód Bożego Słowa: 1P 2:1-3
Zmiana życia: 2 Kor 5:17

Fakty z pierwszej listy bez owoców potwierdzających autentyczność wiary, wskazują na poważną wątpliwość czy dana osoba jest chrześcijaninem. W świecie jest wielu ludzi posiadających ogromną moralność co jednak nie oznacza, że są chrześcijanami. 

Podobnie wiedza nie jest żadnym wyznacznikiem, gdyż o Bogu można dużo wiedzieć, ale w ogóle Go nie znać. Aktywna służba również nie jest żadnym kryterium, gdyż Panu Bogu służy wielu najemników.

Pewność naszego zbawienia może być oparta na niewłaściwych przesłankach, jak w przypadku faryzeuszów, a podjęcie decyzji bez wytrwania w wierze do końca, jest tylko posiadaniem iluzorycznej wiary.

Owoce z drugiej listy to w większości te aspekty naszego życia, które są zakryte przed ludzkim okiem. To właśnie one świadczą o prawdziwości naszego wewnętrznego świadectwa i pozwalają uzyskać spokój duszy dając pewność, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger