czwartek, 9 czerwca 2016

Bóg wszystko obróci ku dobremu

Co by się stało z historią tego świata gdyby Jakub nie podarował Józefowi długiej szaty z rękawami (1M 37:3)?
Nie ma szaty, nie ma zawiści ze strony starszych braci.
Nie ma zawiści, nie ma zdradzieckiej sprzedaży Józefa kupcom midianicckim.
Nie ma sprzedaży kupcom midianicckim, nie ma zesłania do Egiptu.
Nie ma zesłania do Egiptu, nie ma spotkania z Potyfarem.
Nie ma spotkania z Potyfarem, nie ma problemów z jego lubieżną żoną.
Nie ma problemów z jego żoną, nie ma uwięzienia.
Nie ma pobytu w więzieniu, nie ma interpretacji snu Faraona.
Nie ma interpretacji snu Faraona, nie ma wyniesienia Józefa do godności namiestnika całej ziemi egipskiej.

Nie ma wyniesienia Józefa, nie ma pojednania z braćmi.
Nie ma pojednania z braćmi, nie ma wędrówki ludu żydowskiego do Egiptu.
Nie ma migracji do Egiptu, nie ma wyjścia z Egiptu.
Nie ma exodusu z Egiptu nie ma Mojżesza.
Nie ma Mojżesza, nie ma prawa, nie ma proroków – nie ma Chrystusa!

Czy myślisz, że Jakub podarował Józefowi długą szatę przez przypadek? Czy może to wszystko było częścią Bożego planu?

Bóg wszystko uczynił ku dobremu.

Sproul, R.C.
Does God Control Everything? 
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger