piątek, 27 maja 2016

Dlaczego doktryna ma znaczenie

Chris Rosebrough napisał: „Czysta biblijna doktryna nie stwarza „martwej ortodoksji”, ale żywe chrześcijaństwo”. Właśnie to miał na myśli Paweł gdy zbliżając się do końca swojego życia napisał List do Tymoteusza. Wskazał swojemu umiłowanemu synowi w wierze na rzeczy, które mają największą wartość w życiu chrześcijanina. 

Dla Pawła doktryna miała podstawowe znaczenie w odniesieniu do właściwego funkcjonowania Kościoła. Nigdy nie miała być zbiorem abstrakcyjnych idei wyrażonych w martwych deklaracjach. Zdrowa nauka jest cennym dziedzictwem, które otrzymaliśmy w spadku od tych, którzy przed nami służyli Chrystusowi. To dziedzictwo powinniśmy nie tylko cenić ale także chronić i w nienaruszonym stanie przekazać kolejnej generacji Kościoła.

W Liście do Tytusa Paweł skierował następujące słowa: „Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką” (Tt 2:1). Zdrowa nauka pozwala nam zbudować spójny system wiary opierający się na biblijnej prawdzie. Chrześcijanie muszą mieć określony, biblijny światopogląd. Tylko dzięki doktrynie będziemy mogli odróżnić prawdę od kłamstwa i błędu. Tylko zdrowa nauka pozwoli zachować nam czystość wykładni Słowa Bożego.

Co więcej, zdrowe nauczanie doktrynalne jest naszym orężem w walce o wiarę raz przekazaną świętym. Zdrowa nauka zawsze będzie stanowiła samo serce wiary chrześcijańskiej. To dzięki niej będziemy w stanie nie tylko poznawać naszego Boga, budować Kościół, rozwijać święte życie, ale także unikniemy kompromisów, które wielokrotnie będą starały się ingerować w naszą wędrówkę po wąskiej ścieżce.

Według jeden z definicji nauka (doktryna) jest dana od Boga, mówi o Bogu i kieruje nas ku Bożej chwale. Definicja ta zawiera pomocne wskazówki ukazujące nam podstawowe cechy zdrowej doktryny: jej źródło, obiekt oraz ostateczny cel. Bóg przekazał nam swoją doktrynę i to Pismo jest ostatecznym źródłem i normą wszelkiej zdrowej nauki. Doktryna pochodzi z Biblii i z tego powodu nie jest ona dziełem ludzkiej myśli, ale Bożą inicjatywą łaskawie podarowaną człowiekowi. To dlatego zdrowa nauka zawsze będzie prowadziła nas do Pisma i do uwielbienia Bożej chwały: w duchu i w prawdzie.
To doktryny nadały kształt ortodoksyjnemu chrześcijaństwu. To one pozwalały na rozpoznanie fałszywej nauki oraz obronę Bożej prawdy. 

Cytowany wcześniej Rosebrough  stwierdził również, że fałszywe doktryny i wypaczanie Słowa Bożego nie mogły stworzyć żywego chrześcijaństwa. Zamiast tego zatruwały oraz zabijały prawdziwą wiarę. Jest to wystarczające ostrzeżenie przed postawą ignorancji oraz wrogości wobec zdrowej nauki, tak powszechnie panującej we współczesnym kościele.

Zdrowa doktryna promuje chwałę Bożą. Jaśnieje cudownym promieniem Ewangelii Bożej kierując naszą wiarę ku Chrystusowi i chwale Boga Ojca. Jest ona Bożym darem dla Kościoła.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger