piątek, 5 lutego 2016

Pewność chrześcijanina - Tim Challies

To smutny, ale niezaprzeczalny fakt, że wielu ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan, tak naprawdę nimi nie są. W czasie sądu ostatecznego wielu przyjdzie do Jezusa przekonanych o swoim zbawieniu tylko po to, żeby usłyszeć, że Jezus nigdy ich nie znał (a więc i oni Go nie znali). Prawdą jest, że wielu ludzi w kwestii pewności swojego zbawienia polega na sobie. I odnosi się to zarówno do wierzących, jak i niewierzących. Ktoś może być prawdziwie zbawiony a mimo to szukać tej pewności w sobie samym. 

To grząski i niebezpieczny grunt; kiedy jakaś osoba przeżywa okres zwątpienia to pokładanie pewności w niewłaściwym miejscu może ją doprowadzić do rozpaczy. Kiedy nasza pewność wynika z czegoś, co zrobiliśmy, z obietnicy, którą daliśmy albo z modlitwy, którą wypowiedzieliśmy, to jest to pewność postawiona na niepewnym i chwiejnym gruncie.
Spójrzmy co Biblia mówi o prawdziwym źródle pewności naszego zbawienia.

PEWNOŚĆ OPIERA SIĘ NA CHARAKTERZE BOGA

W poprzednim artykule cytowałem słowa apostoła Pawła z 2. Listu do Tymoteusza 1:12 „Wiem, komu zaufałem. I jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki Dzień”. Skąd pochodziła pewność Pawła? Znajdował ją w tym, jaki Bóg jest – w Jego charakterze. Paweł wiedział komu zawierzył i ufał, że Bóg jest dobry i zachowa go. Ufał w dobroć Boga i w Boże pragnienie zbawienia Jego ludzi. Znajdował oparcie w słowach Jezusa: „Wszystko, co Mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, który do Mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę.” Paweł wiedział, że Jezus z pewnością nie odrzuci nikogo, kto prawdziwie do Niego przychodzi, kto na Nim opiera swoje zbawienie.

PEWNOŚĆ OPIERA SIĘ NA BOŻYCH OBIETNICACH

Skoro pewność opiera się na Bożych dobrych cechach, to możemy także zawierzyć Jego dobrym obietnicom. To tylko kilka Bożych obietnic dotyczących zbawienia:
 • "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje 16,31)
 • „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3,16)
 • A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył – życie wieczne” (1 List Jana 2,25)
 • Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5,24)
 • Wówczas każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony” (Dzieje 2,21)

Boże obietnice są prawdziwe i pewne. Jeśli Bóg zapewnia nas o naszym przyjęciu i akceptacji, kim jesteśmy, żeby spierać się o to, że jest inaczej? Kim jesteśmy, żeby wątpić? 

Jeśli Biblia jest wiarygodna, gdy mówi nam, jak możemy zostać zbawieni, to musi również być wiarygodna, gdy mówi jak mamy mieć pewność tego zbawienia. Jeśli nie zaufamy Biblii, to komu lub czemu możemy ufać?

PEWNOŚĆ OPIERA SIĘ NA DOKOŃCZONYM DZIELE CHRYSTUSA

Możemy budować naszą pewność na tym, że Jezus Chrystus umierając uczynił wszystko co było konieczne, by pojednać nas z Bogiem. Jego dzieło było zwieńczeniem. Pytanie, przed którym my, wierzący, stajemy brzmi: „Czy wierzymy w to?” Czy wierzymy, że w rzeczy samej Jezus doprowadził swoją misję do końca?

W 1. Liście do Tymoteusza Paweł kieruje takie słowa: „Wiarygodne to Słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników…” Czy Jezus dokonał tego, po co przyszedł czy jedynie dopuścił możliwość, że może kiedyś zostanie to osiągnięte?

Kiedy zrozumiemy to, że dzieło Chrystusa jest dziełem dokończonym, to znajdziemy w tym niebywałe pocieszenie. Jego dzieło nie jest dziełem, które pozostaje niedokończone, ale dziełem w pełni wykonanym, dziełem przyjętym przez Boga Ojca.

Widzimy zatem, że źródłem naszego zbawienia jest sam Bóg. Możemy być przekonani o tym, że Bóg pragnie, byśmy byli pewni naszego zbawienia i że tę pewność może i chce nam dać. Jak zatem mogę mieć tę pewność? Jak mogę mieć pewność, że naprawdę jestem chrześcijaninem?

Zanim zacznę odpowiadać na tak postawione pytania, zwrócę się ponownie do Donalda Whitneya, którego praca na temat pewności zbawienia w ogromny sposób przyczyniła się do mojego rozumienia tej pewności. Przytoczę dowody na to, że jesteśmy zbawieni, które on sam prezentuje.

Donald Whitney zaczyna od tego, co moglibyśmy nazwać wewnętrznym przekonywaniem ducha, które pokazuje nam, że Duch Święty działa przez Słowo Boże. Działa po to, by otworzyć nasze serca i umysły na Biblię, byśmy mogli otrzymać upewnienie.

Pisze dalej, że pewność zbawienia może być częściowo doświadczona przez postawy i zachowania, o których Biblia mówi, że będą towarzyszyć osobie zbawionej. Poniżej kilka pytań, które mogą nas poprowadzić w poszukiwaniu pewności:

 • Czy dzielisz się przeżyciami chrześcijańskiego życia z innymi wierzącymi?
 • Czy masz głębokie poczucie swojego grzechu przeciwko Słowu i miłości Boga?
 • Czy żyjesz w świadomym posłuszeństwie Bożemu Słowu?
 • Czy masz w nienawiści świat i jego uczynki?
 • Czy z pragnieniem oczekujesz powrotu Jezusa Chrystusa i bycia takim jak On?
 • Czy możesz powiedzieć, że coraz bardziej czynisz dobrze niż grzeszysz?
 • Czy twoja miłość do innych chrześcijan jest skora do poświęceń, czy pragniesz z nimi przebywać?
 • Czy rozpoznajesz obecność Ducha Świętego w sobie?
 • Czy cieszysz się, gdy dzisiaj jest nauczana nauka apostolska?
 • Czy wierzysz w to, co Biblia naucza o Jezusie Chrystusie?

Te biblijne podstawy, traktowane jako całość, mogą wiele uczynić w kierunku upewnienia wierzącego, że Bóg działa w jego życiu albo pokazaniu niewierzącemu, że wciąż potrzebuje pojednania z Bogiem.

ZAKOŃCZENIE

O wiele więcej moglibyśmy na ten temat powiedzieć, jednak w tym miejscu zakończę. Ufam, mimo to, że zdajesz sobie sprawę, że pewność zbawienia jest przywilejem chrześcijanina i że błogosławieństwem dla nas jest to, że możemy szukać tej pewności. Ufam, że zobaczyłeś, iż pewność zbawienia nie może opierać się na szczerości naszych zachowań ani na żadnym z naszych czynów.

Wręcz przeciwnie – pewność zbawienia opiera się na charakterze Boga, na Jego obietnicach i na dokończonym dziele Chrystusa. Możemy mieć pewność i modlę się o to dla mnie i dla Ciebie – abyśmy mogli ją odnaleźć i jej doświadczyć – dla Bożej chwały. 

Tim Challies
Tłumaczył: Miszael
Źródło: http://www.challies.com/christian-living/the-basis-of-the-christians-assurance
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger