piątek, 19 lutego 2016

Jak można stać się podporządkowanym temu światu?

Rzymian 12:2 należy do najczęściej cytowanych wersetów z Biblii. W tym oto wersecie jesteśmy ostrzegani o siłach, które walczą o naszą uwagę, o nasze oddanie – ostrzegani o tym, że nawet chrześcijanie bywają z tego powodu rozdarci. „Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tych czasów”, pisze apostoł Paweł, „niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.” Paweł przyjmuje, że nie pozostaniemy i nie możemy pozostać niezmienieni w naszym życiu. Nie będziemy i nie możemy być tacy, jacy w danej chwili jesteśmy. Pytanie jednak brzmi – jak będziemy zmienieni i komu pozwolimy mieć na nas wpływ. Czy podporządkujemy się światu czy raczej pozwolimy przemienić się Bogu?

Podporządkowanie się jest stale obecnym zagrożeniem. Gdy ostatnio się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że można stać się podporządkowanym temu światu na dwa sposoby – albo aktywnie podążając za światem i za tym, co światowe albo będąc pasywnym, pozwalając, żeby to świat nas zmieniał – powoli, lecz ze skutkiem podobnym do tego, z jakim woda podmywa skałę.

Zatem pierwszy sposób w jaki człowiek podporządkowuje się światu polega na byciu do niego przyciąganym, przez niego odurzonym, a w końcu naśladującym go. To wielka pokusa dla wielu ludzi, prawdopodobnie jeszcze większa dla młodych ludzi wychowywanych w chrześcijańskich domach. Jako nastolatek byłem świadkiem jak wielu moich znajomych zostało pochłoniętych przez ten rodzaj światowości. Zostaliśmy wychowani w chrześcijańskich rodzinach, lecz kiedy moi znajomi zaczęli doświadczać niezależności, z jaką wiąże się wchodzenie w dorosłość oraz pewnego oddalenia od rodziców, to wielu z nich postanowiło doświadczyć także tego, co ten świat ma do zaoferowania. Przypatrywali się jak zachowuje się świat i robili tak samo. Przypatrywali się jak ubiera się świat i ubierali się tak samo. Na tysiące małych sposobów podporządkowywali się światu do momentu, gdy już niczym się od świata nie różnili. Niektórzy z nich ostatecznie doświadczyli działania Boga, który przyciągnął ich z powrotem. Wielu jednak nigdy nie wróciło – wielu rozmyślnie i całkowicie podporządkowało się światu.

Jednak do wielu z nas ta podporządkowująca siła tego świata przychodzi w nieco innej, o wiele łagodniejszej postaci. Ulegamy wzorcom tego świata przez to, że przestajemy być uważni, zaniedbujemy bycie ostrożnym, a wobec wtargnięcia, jakiego dokonuje ten świat, przestajemy wychodzić z ofensywą. Jeśli ten pierwszy aktywny sposób podążania za światem porównać do tego, co czyni przemysłowa odlewnicza forma z poddanym jej materiałem, to ten drugi rodzaj podporządkowania jest powolnym wbijaniem nas w tą formę, kawałek po kawałku. Ostatecznie nie ma znaczenia, w jaki sposób ten proces przebiega, gdyż sprawi on i tak, że staniesz się jak ta forma, według której zostajesz kształtowany. Jednak ten drugi będzie to czynił o wiele wolniej – być może na tyle wolno, że nawet nie zauważysz zachodzących zmian.

Możemy zostać podporządkowani światu poprzez rozrywkę – gdy nie będziemy uważać na to, co oglądamy, słuchamy i czytamy, jak wiele tego pochłaniamy. Możemy zostać podporządkowani światu przez edukację – gdy większy wpływ mają na nas osoby przeciwne Bogu, a mniejszy te, które naprawdę Go kochają. Możemy zostać podporządkowani światu przed nasze przyjaźnie – gdy utrzymujemy najlepsze i najbardziej nas kształtujące relacje z niewierzącymi albo z tymi, którzy otwarcie sprzeciwiają się temu w co wierzymy. Możemy zostać podporządkowani światu przez naszą apatię – gdy zaniedbujemy zwykłe przejawy Bożej łaski w naszych lokalnych wspólnotach, nie angażujemy się w domowe czy rodzinne grupy.

Jakie to wszystko ma konsekwencje? Po pewnym czasie okazuje się, że widzimy siebie nie przez pryzmat Bożego Słowa, ale przez pryzmat tego, co akurat znajduje się na listach bestsellerów. Okazuje się, że nasze rozumienie początków świata jest bardziej zaczerpnięte ze szkolnych podręczników, aniżeli konfrontowane z Biblią. Nasze rozumienie seksualności może więcej zawdzięczać filmom albo pornografii niż Temu, który stworzył nasze ciała i naszą seksualność. Stajemy się stopniowo coraz bardziej podporządkowani – przez nierozwagę, przez brak uwagi, przez zwyczajne zaniedbanie. W jaki sposób jesteś kuszony, by stać się mniej rozważnym i czujnym? W jaki sposób pozwalasz na to, by świat stopniowo wnikał w twoje serce i twój umysł? Bo właśnie w taki sposób świat sobie ciebie podporządkowuje.

Światowość jest jak grawitacja – po prostu zawsze tam jest, zawsze napiera na ciebie, zawsze próbuje wywierać na ciebie wpływ. Jako chrześcijanin możesz się zmieniać poprzez nie poddawanie się temu wpływowi każdego dnia. Musisz i możesz tak robić. Musisz, ponieważ twoje duchowe życie i twoje duchowe zdrowie zależy od tego. Możesz, ponieważ masz w sobie Ducha Świętego, którego radość sprawia, że przemieniasz się poprzez Słowo Boże na kształt Syna Bożego. Nie podporządkowuj się już więcej wzorcom tych czasów!

Tim Challies
Tłumaczył: Miszael 
Źródło: www.challies.com/articles/how-to-be-conformed-to-the-world


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger