czwartek, 3 grudnia 2015

Kilka poważnych problemów z książką „Jezus mówi do ciebie”

Sarah Young jest autorką bestselerowej książki „Jezus mówi do ciebie”. Wspominaliśmy o niej na łamach naszego bloga kilkanaście miesięcy temu. Z uwagi na fakt, że jej sprzedaż przekroczyła 15 milionów egzemplarzy i doczekała się kolejnego wznowienia, chcielibyśmy raz jeszcze przyjrzeć się kilku poważnym wątpliwościom, które wiążą się z tą książką.

1. Tim Challies wskazuje, że najbardziej niepokojącym założeniem tej książki jest stwierdzenie, że Sarah Young słyszy głos Jezusa i posłusznie przynosi Jego przesłanie swoim czytelnikom. Jako ludzie wierzący w wystarczalność Pisma Świętego, jako ostatecznego Bożego objawienia, powinniśmy zawsze być zaniepokojeni gdy ktoś rości sobie prawo do przekazywania nowego objawienia mającego rzekomo boskie pochodzenie.

2. Książka głosi niewystarczalność Biblii. Autorka „Jezus mówi do ciebie” miała głębokie pragnienie, aby usłyszeć głos Boga poza Biblią. Pragnęła czegoś więcej aniżeli Słowo Boże przekazane na kartach Pisma Świętego. Jako chrześcijanie wierzymy, że Pismo jest całkowicie wystarczalne, aby doprowadzić człowieka do doskonałości (2 Tm 3: 16-17). Biblia nigdzie nie daje nam wskazówek do poszukiwania mistycznej kontemplacji wykraczającej poza objawioną wolę Bożą.

3. Najgłębszą społeczność z Bogiem autorka doświadczyła w ramach praktyk, których nie znajdziemy w Biblii. Sarah Young odrzuciła wystarczalność Pisma Świętego i skierowała się w kierunku dyscyplin duchowych, których Pismo nie aprobuje. Jej książka została przyjęta z zachwytem przez wielu ludzi, których znużyło ortodoksyjne chrześcijaństwo oparte na zasadzie Sola Scriptura i którzy skierowali się w stronę emocjonalnej duchowości.

4. Sarah Young inspiruje się niegodnymi zaufania autorami. Pierwsze wydanie książki „Jezus mówi do ciebie” zawierało informacje, w których autorka twierdziła, że wzorowała się na książce God Calling, powstałej poprzez praktykę zwaną pismem automatycznym. Warto zauważyć, że najnowsze wydanie książki Young nie zawiera tej informacji. Książka God Calling w wielu miejscach jest niebiblijna i nie ma nic wspólnego z Bożą prawdą.

Warren B. Smith, niegdyś zaangażowany w ruch New Age, ostrzega, że książka „Jezus mówi do ciebie” propaguje fałszywego Chrystusa, będącego odzwierciedleniem idei Nowej Ery. Ten uznany autorytet w dziedzinie New Age wskazuje, że książka God Calling została napisana poprzez technikę kanalizowania, która jest niczym innym jak współczesnym odpowiednikiem tradycyjnego mediumizmu spirytystycznego. Osoba będąca channelem odbiera informacje pochodzące ze znajdującego się poza nią źródła, którym najczęściej są bezcielesne duchy. Nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że wydawca postanowił usunąć wszelkie odniesienie do tego faktu.

5. Sarah Young przyznaje, że jej objawienie różni się od objawienia Słowa Bożego. Jednakże w tym przypadku powstaje wiele wątpliwości, gdyż jeśli jest ona przekonana, że to Jezus Chrystus jest autorem przekazanego jej poselstwa, to automatycznie Jego słowa są autorytatywne dla nas wszystkich, a codzienne rozważania Young stają na równi z nieomylnym Słowem Bożym. Jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie nie możemy przyjąć takiego stanowiska.

6. Treść przesłania książki nie współgra z nauką biblijną. W książce „Jezus mówi do ciebie” bardzo rzadko mówi się o grzechu i pokucie, a jeszcze mniej o dziele Jezusa dokonanym na krzyżu. Książka skupiona jest wokół przeżywania mistycznej obecności Jezusa w naszym życiu codziennym, a nie na poselstwie Ewangelii.

7. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy wypowiedzi Jezusa w stylu: „Okryj się moją miłością niczym płaszczem światła, który obejmie cię od stóp do głów”. Język którego używa Sarah Young bardziej przypomina wypowiedzi propagatorów New Age, aniżeli biblijnego Jezusa.

8. Książka czyni ogromne zamieszanie nawet wśród katolików, którzy od setek lat przyzwyczajeni są do duchowości kontemplacyjno – mistycznej. Wielkim dziedzictwem reformacji jest fundamentalne stwierdzenie, że Bóg mówi do nas przez swoje Słowo, a my rozmawiamy z Nim w modlitwie. Sarah Young zaburza ten model komunikacji wprowadzając metodę opartą na subiektywizmie i emocjonalności.

9. Służba The Christian Apologetics & Research Ministry wskazuje nam na ważny szczegół: książka „Jezus mówi do ciebie” była poddana rewizji. Nie tylko na wstępie gdzie usunięto odniesienie do God Calling, ale także jednoznaczną wypowiedź autorki ,w której stwierdza, że swoje poselstwo otrzymała od Jezusa.
To oczywiście podważa całą wiarygodność jej deklaracji. Dlaczego słowa Jezusa Chrystusa musiały ulec korekcie ze strony ludzkich edytorów?

Każda książka, która jest poddana starannej rewizji mającej na celu usunięcie duchowo kontrowersyjnego materiału powinna wzbudzić nasze wątpliwości.

Wspomniany wcześniej Warren B. Smith zwraca naszą uwagę również na fakt, że książka „Jezus mówi do ciebie” zawiera terminologię związaną z ruchem New Age. Jego zdaniem jest to świadomie działanie mające na celu przeprogramowanie myślenia chrześcijan i wprowadzenie obcego nazewnictwa i pojęć, które z upływem czasu miałyby zostać powszechnie przyjęte.

Jednym z ciekawszych zagadnień jest sformułowanie o „Boskiej alchemii”. Jest to stary, mistyczno – okultystyczny termin przekazany przez mistrzów wniebowstąpionych, służący kreacji wolnej przestrzeni dla miłości, obfitości i harmonii na ziemi. Ten sam termin jest używany m.in. przez Marianne Williamson, jedną z liderek New Age, która odwołuje się do „Boskiej alchemii” podczas swoich praktyk medytacyjnych. Chyba większości z nas trudno sobie wyobrazić postać Chrystusa posługującego się terminami i pojęciami zaczerpniętymi z okultyzmu.

Współtworzenie – jest to kluczowa koncepcja nowej ery, która również zawarta została w książce Young. Jest to ewolucyjna teoria, która naucza, że człowiek może wraz z Bogiem współtworzyć otaczającą go rzeczywistość. Współtworzenie jest kluczowym elementem w fałszywym planie zbawienia ziemi. Propagatorzy New Age od dawna starają się przekonać, że ludzkość wspólnym wysiłkiem jest w stanie stworzyć „raj na ziemi”. Przesłanie Young o tym, że człowiek może współpracować z Bogiem w procesie tworzenia jest bardzo subtelne i jako element poselstwa Chrystusa New Age, zgadza się z większością stwierdzeń teoretyków tego ruchu. Barbara Marx Hubbard – czołowa postać w świecie ruchu Nowej Ery – stwierdziła, że przyszłość pokoju zależy m.in. od wysiłków wizualizacji oraz działań człowieka, który może współtworzyć pokój określany jako „alternatywa dla Armagedonu”.

Podsumowując Challies stwierdza, że książka „Jezus mówi do ciebie” została zbudowana na błędnej przesłance sugerującej czytelnikowi alternatywną formę komunikacji z Bogiem, wykluczającą Słowo Boże. 

Tragedią jest, że ta popularna książka deprecjonuje znaczenie Słowa Bożego, podważa jego autorytatywność oraz otwiera czytelnika na inną, obcą Biblii duchowość.

Uwaga dla naszych katolickich przyjaciół: zapoznajcie się z argumentami przytoczonymi w niniejszym materiale i szukajcie odpowiedzi w Słowie Bożym. Nie negujcie przedstawionych faktów tylko dlatego, że strona ta jest prowadzona przez „heretyków i odstępców”. Dziękujemy.


Zobacz także: 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger