wtorek, 30 grudnia 2014

Pasterze czy wilki

Zgodnie z Biblią, cechą charakterystyczną czasów ostatecznych będzie pojawienie się ogromnej ilości fałszywych nauczycieli i proroków. Skąd to wiemy? Pan Jezus mówił, że tak właśnie będzie! Powstaje więc pytanie, w jaki sposób mamy konfrontować fałszywych nauczycieli i ich nauki. Publicznie, tak jak i oni głoszą swoje poglądy, czy może prywatnie?

Moja książka Faith Undone wywołała sporo kontrowersji. Przygotowując się do jej napisania przeczytałem ponad 60 książek napisanych przez ludzi utożsamiających się z Nowopowstającym Kościołem oraz Ruchem Świadomego Celu. Nie została więc ona zredagowana w pośpiechu, ale dokładnie zbadałem cały materiał, który pozwolił mi dojść do jednej konkluzji: biblijne chrześcijaństwo jest atakowane. Wielu autorów tych książek, jest jednocześnie pasterzami stojącym na czele swoich stad.

Krytycy mojej książki przeważnie mają kilka cech wspólnych. Po pierwsze, nie interesuje ich zapoznanie się z moim opracowaniem tak, aby sami mogli sprawdzić podane przeze mnie wiadomości i ostrzeżenia w odniesieniu do Nowopowstającego Kościoła. Mówią, że wiedzą o czym jest moja książka bo jestem zawsze w opozycji wobec głównego nurtu panującego w chrześcijaństwie. Twierdzą również, że współcześni chrześcijanie powinni być znani z tego co popierają, a nie z tego czemu się sprzeciwiają.

Tego typu komentarze przerażają mnie w świetle ziemskiej służby Pana Jezusa, który w wyraźny sposób demaskował wszelkie zwiedzenie. Tak samo czynili apostołowie Piotr i Jan oraz Juda. Czy oni nie przestrzegali wierzących o wilkach przebranych za pasterzy i niszczących stado?
Istnieją dziś pasterze, których publiczne oświadczenia i deklaracje są w całkowitej sprzeczności ze Słowem Bożym. Moi krytycy pytają mnie: "Czy osobiście udałeś się do tych braci i prywatnie omówiłeś z nimi swoje obawy przed napisaniem o tym publicznie, zgodnie z zaleceniami Mateusza 18?".

Ciekawe pytanie, prawda? Ale czy to jest właściwa droga, kiedy niebiblijne wypowiedzi są głoszone publicznie? Czy Paweł udawał się bezpośrednio do swoich krytyków, którzy głosili heretyckie bzdury na forum publicznym? Co zrobił Juda pisząc swój list? Napisał ostrzeżenie: "Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie.." (Jud 1,4) ukazując, że byli oni bardzo niebezpieczni. Przestrzegał owce, tak jak każdy strażnik powinien uczynić.

Ponadto, wydaje mi się, że ci którzy zalecali mi bezpośredni kontakt z ludźmi, o których zamierzałem napisać w swojej książce, sami nie stosują się do swoich porad. Ostatnio pewna grupa pastorów wykonała prywatny atak na moją osobę w swoim tajemnym kółku dyskusyjnym. Dowiedziałem się o tym tylko dlatego, że człowiek pełniący funkcję sędziego w tym panelu dyskusyjnym poinformował mnie o tym, twierdząc jednocześnie, że musiał przerwać dyskusję bo wymknęła się ona spod kontroli.

Nie każdy jest powołany, aby pełnić służbę strażniczą w Kościele. Jednak niektórzy ludzie są. Pamiętasz Jeremiasza ze Starego Testamentu? Bóg powołał go, aby przekazał synom Izraela prawdę, której ci nie chcieli słyszeć. Ludzie znienawidzili Jeremiasza i zaczęli opracowywać plany przeciwko niemu. Czy Jeremiasz był złym człowiekiem tylko dlatego, że przekazywał ludziom to co mówił Bóg?

Dziś dokładnie tak samo jak w przeszłości, ludzie nie chcą słuchać ostrzeżeń stróża. Chcą go zabić, albo zniszczyć wraz z jego poselstwem.
Słowo Boże musi być naszym standardem prawdy. Sprawdź to sam!

Roger Oakland
http://www.understandthetimes.org/commentary/c69.shtml
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger