piątek, 26 września 2014

Nie bądź zbyt wygodnicki

Żyjemy w świecie wrogim chrześcijaństwu. Świeckość, fałszywe religie oraz samouwielbienie są jednym z narzędzi wroga, których używa, by siać kłamstwa wiodące do wiecznego potępienia. Niewierzący są jego głosicielami i nauczycielami. Nie zdają sobie sprawy, że hołdują fałszywemu przesłaniu złego. Opierają się prawdzie Słowa Bożego i nieświadomie pomagają złemu, który tylko głowi się i troi co tu zrobić, by pochłonąć całe rzesze. Diabeł posługuje się światem, świeckością i relatywizmem, by szerzyć fałszywe wierzenia i bunt przeciwko prawdziwemu Bogu. 

Jeśli chcemy to zobaczyć, wystarczy że włączymy telewizor: ujrzymy promowanie grzechu aborcji, homoseksualizmu, pogaństwa i okultyzmu. Dodajmy do tego zacieśnianie naszych chrześcijańskich swobód przez rządy, bardziej skupione na sobie niż na obywatelach, a zaczniemy w końcu widzieć jak bardzo wrogo nastawiony do chrześcijaństwa jest ten świat. Możemy to dostrzec i oglądać to… z pozycji naszych wygodnych foteli.

Podczas gdy my sobie wygodnie siedzimy, wróg odwala kawał ciężkiej pracy. Zbyt wielu chrześcijan chce żyć „po niedzielnemu” tylko w niedzielę, zamiast każdego dnia. Nasz wróg wykorzystuje to, że chrześcijański kościół stał się zadowolony z samego siebie, by spychać nas powoli ku krawędzi, jaką jest zapomnienie. Nie możemy sobie tak po prostu siedzieć i liczyć na to, że tych niewielu chrześcijan faktycznie walczących za wiarę jakoś dokona tego, do czego my nie czujemy motywacji. 

Jeśli wróg tylko zdoła sprawić, by chrześcijanie zapomnieli o poleceniu „pójścia i nauczania wszystkich narodów”, a zwróceniu się ku ziemskim wygodom, bezpieczeństwu ekonomicznemu, pragnieniu nie odzywania się albo oczekiwaniu, że ktoś inny zmieni świat, to będzie to moment, w którym złożymy broń i będziemy mogli spocząć wygodnie i dalej wieść łatwe życie. W takim położeniu to wróg jest o wiele bardziej skuteczny niż my. Zbyt wielu chrześcijan stało się nieczułych na misterny ruch złego dookoła i przez to nie może dostrzec nadchodzącego poważnego niebezpieczeństwa. Nie mogą dostrzec tego jak to, co świeckie spycha ich, jak i cały chrześcijański świat powoli w kierunku zagłady.

Jak myślisz, która z tych sytuacji jest najbardziej możliwa w przyszłości? Ta, w której nasz naród będzie wspierał rozwój chrześcijańskiej wolności czy ta, w której będzie dokładał starań, by tę wolność krępować? Ta, w której jakikolwiek naród świata ukorzy się, by służyć prawdziwemu Bogu, czy ta, w której będzie promował jeden światowy rząd, relatywizm moralny i fałszywe religie takie jak islam, mormonizm, buddyzm, itd.? Czy jest wśród was ktokolwiek myślący, że jedynie pokładanie nadziei w tym, że ktoś inny dokona jakiejś zmiany, w rzeczywistości dokona tej zmiany? Jeśli tak, to samego siebie oszukujesz. Podczas gdy homoseksualiści tworzą zjednoczony front, my, chrześcijanie, jesteśmy podzieleni na niezliczone odłamy denominacyjne. Ruch walczący o prawa kobiet dokonał już tak wiele, by zniszczyć rodzinę, a nawet by pomóc chrześcijańskim rodzinom się rozpaść. Liberałowie w mediach przyczynili się w znacznie większym stopniu, niż można by się tego po ich odsetku spodziewać, do społecznej zgnilizny przez promowanie brutalnych i niemoralnych filmów, telewizji, radia, itd. – w czym wielu chrześcijan brało udział.

Jednak jest i ostrzeżenie. Ta postawa komfortu i bezpieczeństwa, którą tak miłujemy w Ameryce zaślepia nas przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami. Jakimi? Niebezpieczeństwami niewoli i ucisku. Myślimy, że dopóki wszystko ma się dobrze, dopóty nic złego się nie stanie w przyszłości. Cóż, stanie się. 

Historia pokazuje, że wróg nie śpi i nieustannie pracuje nad unicestwieniem Bożych ludzi. Więc i my nie śpijmy. Więc i my nie obudźmy się pewnego dnia, by znaleźć się w niewoli politycznej poprawności, którą ktoś mógłby wykorzystać do zakazania nam mówienia o Chrystusie. Nie porzućmy Chrystusowego Krzyża ani nie ignorujmy nakazu misyjnego danego przez Jezusa. My, chrześcijanie, musimy się modlić, pościć i znosić poświęcenie w celu szerzenia Dobrej Nowiny. My, chrześcijanie, musimy studiować Boże Słowo i wspierać tych, którzy szerzą Królestwo Boga.

Nie stawaj się zbyt wygodnicki. Wspieraj misjonarzy. Módl się za ewangelistów i pastorów. Módl się, by Boża wola stawała się sercach ludzkich. Módl się nawet o to, by być przygotowanym i użytym przez Boga. Wyjdź i walcz o prawość i sprawiedliwość z czymkolwiek Bóg dał ci w darze – finansami, słowami, miłością, pomocą, modlitwą, macierzyństwem, ojcostwem, itd. 

Cokolwiek robisz, rób to na chwałę Bożą i żyj tak, by Słowo Boga było wywyższone, a inni widzieli światło Chrystusa w tobie – nawet, gdyby miało cię to coś kosztować. 

Matt Slick
Tłumaczenie: Miszael
http://www.carm.org/christianity/devotions/dont-get-too-comfortable


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger