wtorek, 23 września 2014

Inny duch czy Duch Święty?

Biblia uczy nas, że jest inny duch, inna ewangelia i inny Jezus (2 Kor 11,4). Jeśli Bóg jest Bogiem to dlaczego istnieje tak wielkie zwiedzenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Szatan, ojciec kłamstwa jest wielkim zwodzicielem, który chce być Bogiem. Jego planem jest zwiedzenie całego świata w imieniu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jeśli więc Duch Boży prowadzi zagubionych do Syna Bożego, to czy "inny duch" pochodzący od diabła nie będzie prowadzić reszty świata do antychrysta? Jest to pytanie, które każdy chrześcijanin powinien sobie zadać, szczególnie w dniach ostatecznych kiedy zwiedzenie będzie stale się nasilać.
  
Już od jakiegoś czasu rozmyślam nad tym w jaki sposób szatan zwodzi i czy chrześcijanie powinni być świadomi jego metod? Biblia jest pełna wzmianek, które mają ostrzegać wierzących przed ciemnością i wzywać do zbudzenia się ze snu.

Ponadto, pojęcie sprawdzania korzeni drzewa jest nieustannie tematem moich rozważań. Co tak naprawdę oznacza sprawdzanie korzenia drzewa w odniesieniu do chrześcijaństwa? Jakiś czas temu mój przyjaciel pokazał mi ilustrację, która jak wierzył ma głębokie duchowe implikacje. Na ilustracji było namalowane drzewo, na gałęziach którego siedziało mnóstwo kruków. Niektóre z gałęzi reprezentowały biblijne prawdy, inne natomiast reprezentowały nauki, które przenikają Ciało Chrystusa, stanowiąc elementy przebiegłego planu szatana.
  
Natomiast jeśli chodzi o korzenie tego drzewa, to niektóre były zasadzone w czystej glebie i dostarczały one drzewu niezbędne substancje odżywcze. Natomiast inne korzenie były osadzone w glebie, która była zanieczyszczona przez truciznę i oczywiście to szkodziło drzewu. Dalej ilustracja ta pokazywała, że drzewo to było kryjówką dla kruków.
  
Nigdy nie zapomnę tego obrazu, gdyż ukazuje on to co dziś ma miejsce, dotykając poszczególne społeczności oraz całe denominacje chrześcijańskie. Złe korzenie ostatecznie rodzą złe owoce. Ta prawda powinna być oczywista dla tych, którzy jak sami mówią, wierzą Biblii, jednak nie zawsze tak jest. Istoty ludzkie, tworzące drzewo, nie widzą, ponieważ są jego częścią i zostały zaślepione. Wyzdrowienie z tej ślepoty byłoby bardzo łatwe, gdyby ludzie zwrócili się do Słowa Bożego by zyskać zrozumienie i rozeznanie.
  
Chrześcijaństwo jest pełne przykładów denominacji przypominających drzewa pełne kruków, ponieważ szatan jest mistrzem zwiedzenia i on wie, że człowiek podąży za człowiekiem, nie za Jezusem. Podczas gdy Kościół Rzymskokatolicki określa siebie jako "Matkę Wszystkich Kościołów", my wiemy że to nie jest prawda. Jezus powiedział, że Jego Kościół będzie zbudowany na prawdziwym fundamencie, a On sam będzie kamieniem węgielnym. Kiedy podążamy za człowiekiem zamiast za Jezusem Chrystusem, mamy wszystkie potrzebne środki do duchowej katastrofy. Tego wszystkiego będzie dotyczyć dalsza część komentarza.
  
Fałszywy duch nie jest Duchem Świętym?

Czyż to nie brzmi sensownie, że jeśli Duch Święty prowadzi zgubionych do prawdy, to tak i fałszywy duch zwany "innym duchem" będzie prowadził zgubionych do zwiedzenia? To jest diabelski plan odnotowany w Biblii. Z naszych dociekań wynika, że jest to jedna z ulubionych strategii szatana. Jak wielu było przekonanych, że są prowadzeni przez Ducha Bożego, kiedy później okazywało się jasnym, że zostali zwiedzeni przez ducha oszustwa? To dlatego tak ważnym jest, aby posiadać rozeznanie, które pochodzi tylko przez poznanie Bożego Słowa i posłuszeństwa prowadzeniu Jego Ducha.
  
Przykładowo, znam ludzi, którzy wierzą że są błogosławieni przez Ducha Bożego ponieważ śmieją się histerycznie, szczekają jak psy, czołgają się po ziemi jak węże czy też oddają dźwięki imitujące kury. Na początku mówili, że nie mieli pewności czy to Boże działanie było przyczyną zachowywania się w ten sposób. Jednak zaczęli myśleć: jeśli to był Bóg, to nie chcemy aby ominęło nas to co On robi, byli więc gotowi podjąć to ryzyko.
  
Jak widać to rozumowanie nie jest rozsądne. A co jeśli to nie Bóg prowadził ich do tych nietypowych zachowań? Czy to oznacza, że zostali oszukani przez szatana? To jest wyjątkowo poważna sytuacja.
Historia pokazuje, że istnieje zagrożenie podążania za mężczyzną lub kobietą, którzy deklarują bycie chrześcijanami, ponieważ on lub ona posiadają zdolność do wprowadzania ludzi w takie emocje czy stany, które mają być jakoby działaniem  Ducha Świętego.
  
Przy wielu okazjach słyszałem świadectwa naocznych świadków od ludzi z "Jesus Movement". Składali oni świadectwa, że jeden z ich liderów posiadał umiejętność wprowadzenia ich w stan, jakby "duch" przepływał przez nich wszystkich. Osoba, która przemawia na poniższym materiale video utrzymuje, że nigdy nie byłoby ruchu Calvary Chapel czy też Vineyard Movement bez Loonie Frisbee, który działał w bardzo niezwykły sposób.
  
  

Oto kolejny przykład świadectwa od osoby, która twierdzi, że Lonnie Frisbee ma płaszcz "namaszczenia". Dziś są tacy, którzy wierzą, że namaszczenie, które posiadał Frisbee powinno być uwolnione.

  
Teraz czas na fakty. Uczucia mogą być bardzo zwodnicze. Nie możemy polegać na uczuciach i emocjach w ustalaniu prawdy oraz obecności Ducha Świętego. Wiara w to, że możemy przyjmować namaszczenie przychodzące z człowieka lub z jakiegoś przedmiotu jest niczym innym jak wiarą w czary. Podążanie za człowiekiem będącym pod wpływem narkotyków nie jest naśladowaniem Jezusa i Jego Słowa.
  
Wielu będących pod tym wpływem odczuwało różne rzeczy. W swoich umysłach widzieli obrazy, które były spowodowane zażywaniem LSD. Jak bardzo zaufałbyś komuś kto w sobotnią noc jest nawalony, a w niedzielny poranek głosi Słowo Boże? Czy to możliwe, że "inny Jezus" był tym, który był przedstawiony w Jesus Movement?

Czy może złe drzewo dawać dobre owoce?

Czy to, że Bóg ocalił grzesznika ze wszystkich jego grzechów oznacza, że grzech może być ignorowany, jakoby nigdy nie miał miejsca? Kolejny argument wymagający przemyślenia. Jest możliwe, aby rozpocząć swój bieg prawidłowo, ale go nie zakończyć, czyż nie? Co jeśli dana grupa staje się tak dumna, że odmawia wszelkiej korekty? Pamiętajcie, że duma zawsze chodzi przed upadkiem.
Dziś żyjemy w czasach wielkiego zwiedzenia zgodnie z zapowiedzią Słowa Bożego. Czy to możliwe, że kruki wracają, aby osiąść na martwych gałęziach drzew? Czy to możliwe, że te gałęzie obumarły z powodu tego, że korzenie nasiąkały trucizną, na którą składały się wchodzące potajemnie fałszywe doktryny? Czy te martwe gałęzie stanowią idealne miejsce do zbudowania gniazda dla Bożych wrogów, którzy będąc obcymi niszczą wszystkich tych, którzy naprawdę podążają za Chrystusem?
  
Ponadto zwróćmy uwagę na związek Kathryn Kuhlman z ruchem Jesus Movement. Kathryn Kuhlman była promotorem ekumenii protestanckich charyzmatyków z Rzymem. Czy to nie powinno nas zaalarmować? Jak ktoś, kto deklaruje współpracę z Rzymem, może być częścią prawdziwego Jesus Movement?

Każdy kto interesuje się tematem ekumenii wie, że planem Jezuitów od zawsze było sprowadzenie “braci odłączonych” z powrotem do Kościoła Rzymskokatolickiego. Jezus Kościoła Rzymskokatolickiego to Eucharystyczny Jezus i musi on być czczony w pojemniku zwanym monstrancją.

Jak przebiegły jest szatan?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czym jest duchowe zwiedzenie? Nigdy nie powinniśmy lekceważyć możliwości szatana, które posiada on by oszukać świat lub Kościół. W rzeczywistości Biblia uczy, że odstępczy kościół będzie przygotowywany dla fałszywego „Chrystusa” w dniach ostatecznych. Oznacza to, że pastorzy oraz liderzy kościelni, którzy niegdyś byli prawdziwie biblijnie wierzącymi chrześcijanami, będą zwiedzeni i staną się pionkami w rękach zwodziciela. To jest to, co nazywamy mianem Wielkiego Odstępstwa.

Pytanie jest takie: czy żyjemy w dniach, w których będą spełniały się biblijne proroctwa? Czy to możliwe, że inny duch przygotowuje drogę dla innego Chrystusa, a inna ewangelia przygotowuje drogę dla nierządnicy?

To jest właściwy czas, aby przetestować swoją wiarę i wszystkie przekonania w świetle Słowa Bożego. Wreszcie, pamiętaj o drzewie z krukami siedzącymi na gałęziach. Złe korzenie będą produkować gałęzie, które będą bezproduktywne tak, iż będą tylko stanowić miejsce dla fałszywych nauczycieli, którzy będą obracać się przeciwko nam. Sprawdzaj korzenie drzewa w oparciu o które budujesz swoją wiarę.
  
Jeszcze jedna rzecz, Proszę obejrzyj materiał filmowy Skip Heitzigs 2010 o nazwie Riptide. Promuje on Loonie Frisbee oraz Kathryn Kuhlman jako bohaterów wiary. Propaguje również ruch innego Jezusa (Jesus Movement)
Czy to możliwe, żeby proponowany nowy ruch Jesus Movement był stworzony z myślą o partnerstwie z Drugą Pięćdziesiątnicą, która jest promowana przez Ruch Charyzmatyczny w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego? Oznaczałoby to, że ruch Jesus Movement może być odpowiednikiem ruchu „innego Jezusa”, nazywanego również Eucharystycznym Panowaniem Jezusa.

Czas nam to pokaże, prawda?


Roger Oakland
http://www.understandthetimes.org/commentary/c106_anotherspirit.shtml

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger