środa, 14 maja 2014

Rick Warren, Jean Vanier, a Nowa Ewangelizacja

Rick Warren, Jean Vanier, a Nowa Ewangelizacja - Roger Oakland

Jeżeli to Rick Warren i jego zwolennicy reprezentują kierunek zmian, w którym podążają "protestanci", to jest tylko kwestią czasu kiedy zostanie ustanowiona Jedna Światowa Religia Ekumeniczna.

Plan jezuitów by przyprowadzić "braci odłączonych" do domu, do Rzymu, zostanie zrealizowany. A wszyscy ci którzy nie będą chcieli podążać tą drogą zostaną wyodrębnieni jako heretycy. Czy to możliwe, że ci "niepokorni" staną się obiektem prześladowań?

Wywiad przeprowadzony z Rickiem Warrenem 11 kwietnia 2014r. ujawnił m.in. fakt, że kościół Ricka Warrena - Saddleback gościł delegację z Rzymu, która przybyła aby omawiać Plan Nowej Ewangelizacji. Delegaci obserwowali Program Świadomy Celu stworzony przez Ricka Warrena w celu poszukiwania pomysłów oraz inspiracji możliwych do zastosowania w zapoczątkowanej przez papieża Jana Pawła II, a kontynuowanej przez papieży Benedykta XVI oraz Franciszka, tzw. Nowej Ewangelizacji.

Podczas przeprowadzonego wywiadu Rick Warren przyznał, że jego kościół gościł grupę 30 biskupów z Europy. Stwierdził również, że jeden z delegatów był szkolony oraz prowadzony przez Jeana Vaniera. Wzbudziło to jego zainteresowanie, bo Vanier jest również trenerem oraz mentorem dyrektora centrum rekolekcyjnego w Saddleback Church.

Jean Vanier jest mentorem duchowym dla wielu osób zaangażowanych w kontemplacyjną duchowość mistyczną. Ricka Warren wprost informuje, że jego kościół jest otwarty na katolicki mistycyzm monastyczny i wszystko co jest z tym związane. A fakt, że Rick Warren wspomina, że kościół Saddleback ma swojego własnego "dyrektora duchowego", który szkolił się pod przywództwem Vaniera, jeszcze wyraźniej podkreśla nam prokatolickie dążenia Ricka Warrena.

Jean Vanier ur. 1928r, jest założycielem wspólnot L.Arche - społeczności zajmującymi się opieką nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. To właśnie w tej wspólnocie ksiądz Henri Nouwen spędził ostatnie dziesięć lat swojego życia. Vanier jest kontemplacyjnym mistykiem, który promuje międzywyznaniową duchowość, a Mahatme Gandhiego określa mianem "jednego z największych proroków naszych czasów" "posłanego nam przez Boga". W swojej książce Essential Writings, Vanier opisuje "otwarcie drzwi do innych religii" oraz pomoc ludziom w rozwijaniu ich własnych przekonań religijnych obojętnie czy jest to hinduizmu, chrześcijaństwo czy też islam. Jego książka opisuje również jak Vanier poznawał pisma Thomasa Mertona, a także jak na jego życie wpłynęły duchowe ćwiczenia założyciela Jezuitów - św. Ignacego.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Rickiem Warrenem możemy odnaleźć klucz do zrozumienia wielu jego działań z przeszłości, w których wyraził on poparcie dla kontemplacyjnych mistyków czy też dążeń o charakterze ekumenicznych. Z tej perspektywy informacja, że jeden z jego dyrektorów był szkolony i objęty mentorstwem Vaniera może stanowić odpowiedź na wiele pytań.

Nowa Ewangelizacja Rzymskokatolicka

Jeżeli delegację wysłaną z Rzymu do Saddleback stanowiło 30 biskupów to oczywistym jest fakt, że musiało to być bardzo znaczące wydarzenie. Co było przedmiotem rozmów i dyskusji katolickich hierarchów z Rickiem Warrenem i jego zespołem? Sam Warren udziela odpowiedzi na to pytanie, informując, że kościół Saddleback będzie obchodził w 2014r. 34 rocznicę istnienia i że do tego czasu w kościele ochrzczono ponad 38 tysięcy osób. Warren mówi, że byli to ludzie bez religijnej przeszłości, a także oczekiwań. Twierdzi, że wynalazł program, który dotrze i zmieni ich sposób myślenia. Warren stwierdził, że w pełni popiera plan Nowej Ewangelizacji Kościoła Rzymskokatolickiego w myśl którego chrześcijanie potrzebują nowej, świeżej relacji z naszym Zbawicielem gdyż ich chrześcijaństwo nie jest na poziomie serca, lecz tylko nazewnictwa. 

Jednakże prawdziwy wymiar Planu Nowej Ewangelizacji opiera się na przywróceniu wierzących do Chrystusa Eucharystycznego oraz posłuszeństwa sakramentom Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie ma on na celu zbliżenia ludzi do Chrystusa biblijnego, jak to zakłada w swoich oficjalnych wypowiedziach Rick Warren. To co Rick Warren nazywa "nową, świeżą relacją ze Zbawicielem" jest w rzeczywistości koniecznym warunkiem, aby stać się członkiem Kościoła Katolickiego. Albo jest nieświadom tego faktu, albo też jest ignorantem.

Kontemplacyjny mistycyzm stanowi katalizator w Nowej Ewangelizacji. Tak więc, Rzym i Babilon łączą się tworząc nową formę ekumenicznego chrześcijaństwa, która pasuje do opisu nierządnicy, fałszywej oblubienicy opisanej w Objawieniu Jana w rozdziale 18.

Fakty są niepodważalne. Warrenowska droga do Rzymu jest nie tylko niebezpieczna, ale również stanowi wypełnienie biblijnych proroctw. Dlaczego tak niewielu potrafi rozpoznać co tak naprawdę się dzieje? Czy znasz kogoś złapanego w to oszustwo, ale nieświadomego tego faktu? Być może jest to dobry czas, aby modlić się, by Boża łaska otwarła oczy, aby mogli dostrzec prawdę Słowa Bożego.

opracowane na podstawie: http://www.understandthetimes.org/commentary/c146rickwarren.shtml

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger