sobota, 17 maja 2014

New Age w chrześcijaństwie

Roger Oakland śledzi Ruch New Age na długo przed tym zanim nadano mu to miano. Na początku lat 80-tych religia Wschodu była szeroko promowana na Zachodzie jako coś nowego. Podczas gdy wyznawcy New Age entuzjastycznie wypowiadają się na temat jogi, medytacji, kryształów, przewodników duchowych czy też mantr jako środków i sposobów umożliwiających osiągnięcie globalnej świadomości oraz oświecenia, chrześcijanie widzieli w tym strategie szatana. Żaden biblijnie wierzący chrześcijanin nigdy nie dałby się nabrać na takie oszustwo!

Jednak z czasem rzeczy się zmieniają, czyż nie? Dziś nie jest niczym niezwykłym usłyszeć o kościołach promujących "chrześcijańską jogę " lub o liderach chrześcijańskich twierdzących, że najlepszym sposobem umożliwiającym kontakt z Bogiem jest kontemplacyjna modlitwa czy też lectio divina. To co niegdyś było określane jako New Age i okultyzm, dziś jest duchowo akceptowane. Co się stało? Czy Bóg zmienił swoje Słowo czy też Wschodnie praktyki religijne zostały przyjęte przez chrześcijan? Czy to możliwe, że chrześcijanie zostali oszukani przez szatana?

Każdy kto uczciwie zbada ten temat, dojdzie do przekonania, że religia Wschodu pozostała niezmienna. Jej celem w dalszym ciągu jest połączenie z uniwersalną energią wszechświata. Chrześcijanin może wierzyć, że w jodze chodzi tylko o zdrowie fizyczne oraz dobre samopoczucie, ale fakty pozostały niezmienne.

Zadziwiające jest to, że chrześcijaństwo uległo bardzo radykalnym zmianom w tak krótkim okresie czasu. Dlaczego tak się stało? Czy ma to coś wspólnego z podważaniem autorytetu Słowa Bożego? Wydaje się, że chrześcijanie wzięli się za ręce z New Age i teraz mamy nową epokę New Age-owego chrześcijaństwa przed którym Biblia nas ostrzega.

Przypomina to ciężkie ostrzeżenia, które znajdziemy w Starym Testamencie, gdy Izraelici zbuntowali się przeciw Bogu. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa 18, 9-13 czytamy:

"Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim".

Oddalanie od Boga i prowadzenie do innych bogów jest obrzydliwością dla Boga i będzie przez Niego osądzone. Nie istnieje żaden werset w Biblii, który mógłby stanowić uzasadnienie i poparcie idei New Age-owskiego chrześcijaństwa. Być może nadszedł czas, aby chrześcijanie zaczęli traktować Biblię poważnie.


Nazywam się Roger Oakland. To była biblijna perspektywa mająca pomóc ci zrozumieć obecne czasy.
opracowane na podstawie: http://www.understandthetimes.org/commentary/c130newagechristianity.shtml

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger