poniedziałek, 24 marca 2014

Zjednoczenie Charyzmatyków z Kościołem Katolickim - krótki komentarz R. Oakland'a


Poniższa informacja oraz materiał wideo ukazują w jakim kierunku zmierza ruch ekumeniczny, a także przedstawia nam, jak blisko jesteśmy dziś połączenia Rzymu z „charyzmatycznymi chrześcijanami ewangelicznymi” i ostatecznego zjednoczenia wszystkich innych religii. 

To jest coś, co Understand The Times, przewidywało już od wielu lat. Obecny  papież Franciszek, a także dwóch jego poprzedników (papież Benedykt XVI i Jan Paweł II) było bardzo aktywnymi w promowaniu czegoś co dziś, definiujemy jako „Nową Ewangelizację”.

Celem „Nowej Ewangelizacji” jest promowanie ewangelii Kościoła Rzymskokatolickiego przez dotarcie do wszystkich religii, a także braci odłączonych i wprowadzenie ich do Chrystusa Eucharystycznego.

Chrześcijanie ewangeliczni, którzy wierzą, że w czasach ostatecznych nastąpi wielkie przebudzenie poprzez wylanie Ducha Świętego (raczej będzie to wielka apostazja), są najlepszymi kandydatami do tego wielkiego zwiedzenia. Ostatecznie wszystkie religie, a także odstępcze chrześcijaństwo, utworzą fałszywą oblubienicę zwaną także wielką nierządnicą. To wszystko będzie miało miejsce w wyniku działania „fałszywych znaków i cudów”.

Tak zwani ewangeliczni chrześcijanie, którzy odpowiedzą na ekumenicznie wezwanie papieża, staną się członkami jednej wielkiej światowej religii, która przygotowuje drogę Antychrystowi. Katolicy będą promować przekonanie, że wylanie „Ducha Świętego” w dniach ostatecznych przyniesie ludzkości jedność na rzecz pokoju. Mówią, że „Maryja” będzie odpowiedzialna za wylanie Ducha Świętego. Mówią, że „Eucharystyczne Panowanie Jezusa” wkrótce zostanie ustanowione, a „Królestwo Boże” założone tutaj na ziemi ze swoją siedzibą w Rzymie. Copeland i jego zwolennicy którzy również dążą do ustanowienia „Królestwa Bożego” już teraz na ziemi, są bardziej niż ktokolwiek inny gotowi do naśladowania papieża i zaakceptowania jego planu.

Warto pamiętać, że papież Franciszek jest jezuitą. Celem Zakonu Jezuitów od zawsze było ponowne zjednoczenie „chrześcijaństwa”, ogłaszając, że reformacja była pomyłką, a papież jest głową Kościoła.
Chrześcijanie  posiadający rozeznanie i zrozumienie tego wszystko co się dzieje na naszych oczach, szukający odpowiedzi w Biblii, będą etykietowani jako ludzie „siejący podziały” i prześladowani za odmowę zaakceptowania i przyjęcia tego ostatecznego złudzenia.


Powrót Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo bliski.Polska wersja językowa


Źródło: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?m=20140305
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger