czwartek, 20 lutego 2014

Wilk w owczej skórze: 5 wskazówek przydatnych do zidentyfikowania

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z określeniem „wilk w owczej skórze” ?Ja pierwszy raz usłyszałem je wiele lat temu w jednej z bajek Ezopa o wilku, który postanowił przebrać się w owczą skórę, aby oszukać pasterza i wedrzeć się potajemnie do stada. Kiedy tylko pasterz zamknął bramę na noc, ukryty w owczej skórze wilk już myślał o nadchodzącej uczcie. Na nieszczęście dla niego, pasterz wrócił w środku nocy do owczarni, aby dokonać uboju i przygotować owcze mięso na kolejny dzień. Ukryty wśród owiec wilk zginął wzięty za jedną z nich.

Aby najprościej zdefiniować określenie „wilk w owczej skórze” należy stwierdzić, że jest to osoba, która udaje kogoś kim nie jest. Kilka lat po wysłuchaniu opowieści o wilku z bajki Ezopa usłyszałem to określenie w innym miejscu- w Biblii. Jezus ostrzegał swoich uczniów przed „wilkami w owczej skórze”: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami” Mt 7,15 (BW).

Oto pięć wskazówek, które pozwolą wam rozpoznać „wilka w owczej skórze” (fałszywego proroka):
  1. Wilki zgadują. Przepowiadają, że coś się wydarzy, ale czy naprawdę się wydarzyło?
Historia pełna jest przypadków ludzi, którzy przepowiadali koniec świata. Część z nich czyniła to w niedalekiej przeszłości. W historii znajdziemy również proroków, którzy obiecywali ludziom uzdrowienie ze śmiertelnych chorób, co również nigdy się nie spełniło. Prawdziwy prorok będzie przepowiadał rzeczy, które w przyszłości się wydarzą. Natomiast „wilk w owczej skórze” będzie zgadywał, a gdy jego przepowiednia okaże się błędna, będzie się usprawiedliwiać i bardzo często ustanawiał nową datę dla tego wielkiego wydarzenia, o którym wcześniej prorokował. Biblia mówi jasno co powinno stać się z fałszywym prorokiem oraz jak wielką głupotą jest przewidywanie przyszłości przez człowieka. Spójrzcie sami:

Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go”. 5 Mój 18,20-22 (BW)

Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?” Kazn. 10,14 (BW)
  1. Czy ich proroctwa są zgodne z nauczaniem Biblii?
Czy zdarza ci się słyszeć rzeczy, których w żaden sposób nie możesz pogodzić z tym o czym mówi Biblia? Jest tak być może dlatego, że „wilk w owczej skórze” nie zna Biblii i liczy na to, że ludzie którzy go słuchają również jej nie znają. Tylko w ten sposób może on ich oszukać i zwieść. Dlatego chrześcijanin musi codziennie karmić się Słowem Bożym, ponieważ kiedy będzie znać prawdę, kłamstwo będzie dla niego jasne [podkreślenie tłumacza].
Czy człowiek, którego uważasz za fałszywego proroka jest przyczyną problemów w Kościele oraz konfliktów pomiędzy braćmi? Prawdziwy prorok powinien dążyć do budowania Kościoła, a nie do jego podziału. Być może człowiek podający się za proroka Bożego jest elokwentnym mówcą i liczy, że dzięki swojej gładkiej mowie zyska słuchaczy i nakarmi dumą swój brzuch. Nie jest on zainteresowany budowaniem Ciała Chrystusa. Jest samolubny, egoistyczny oraz przebiegły. Spójrz na ostrzeżenia, które Paweł kierował do kościoła w czasach apostolskich. Słowa apostoła Pawła są tak samo aktualne i dziś:

A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków” Rz 16, 17-18 (BW).

Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?  Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście?” 1 Kor 13,3-4 (BW)

On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,  aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,  abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,  lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,  z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” Ef 4, 11-16 (BW)
  1. Światowe wilki: czy wydaja świadectwo godne Pana Jezusa?
Życie wilka, który ma umysł przepełniony duchem tego świata, nie przyniesie owocu. Być może widząc jego czyny nigdy nawet nie przypuszczałbyś, że może być on chrześcijaninem. Jego codzienne życie nie jest życiem, które powinno cechować prawdziwego ucznia Pana Jezusa. Nie jest on zainteresowany przyprowadzaniem ludzi do Chrystusa, a w rzeczywistości jego działania odwodzą ludzi od prawdy Ewangelii. Człowiek ten nie jest ambasadorem Jezusa Chrystusa. Niech tych kilka wersetów biblijnych pomoże ci rozpoznać „wilka w owczej skórze”. Rozważ te wersety i bądź ostrożny:

Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?  Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.  Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich”. Mat 7, 16-20 (BW)

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili”. Rz 6,4 (BW)

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,  zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” Gal 5, 19-25 (BW)

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. Ef 2,10 (BW)

Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga”. Hebr 6,1 (BW)

Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich”. Jak 2,18 (BW)

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował”. 1 J 2,6 (BW)
  1. Leniwe wilki: czy ich „prorocze nauki” służą do zarabiania pieniędzy?
Wilki jedzą praktycznie wszystko, łącznie ze zwierzyną rozjechaną na drodze. Jest to ich sposób na oszczędzanie energii podczas długich zimnych, zimowych miesięcy. To bardzo wygodny i prosty sposób, aby dostać coś bez jakiegokolwiek zaangażowania w pracę. Wilki zamiast polować na zwierzynę, będą szukać jelenia powalonego na drodze i cieszyć się darmowym posiłkiem. Podobne cechy są charakterystyczne dla fałszywego proroka. Jego chciwość powoduje, że podczas swoich spotkań nie tylko przedstawia ludziom kłamstwa, ale także dokonuje zbiórki pieniędzy wykorzystując niewiedzę swoich ofiar. Chciwość napędza i prowadzi jego służbę a nie łaska. Biblia ostrzega nas, że „wilki w owczych skórach” będą pochodzić nie tylko spoza kościoła, ale również z niego samego:

Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,  nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą”. Dz 20, 28-30 (BW)

Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niechaj też nie je”. 2 Tes 3,10 (BW)

Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”. 2 P 2,1-3 (BW)
  1. Podstępne wilki: działają w ukryciu
Wilki są sprytne. Obserwują one swoją ofiarę i planują atak. Fałszywy prorok jest w kościele. Obserwuje i cierpliwie czeka. Zyskuje on zaufanie ludzi, jednocześnie przygotowując się do ataku. Biblia jednoznacznie mówi o tym, jak Bóg potraktuje tych przebiegłych kłamców:

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”. Mt 7,21-23 (BW)

Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą” Mt 24, 4-5 (BW)

Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki” 2 Kor 11, 13-15 (BW)
  1. To proroctwo jest pewne: wilk nie zawsze będzie symbolem podstępu i zła
Wspaniałą prawdą Biblijną jest to, że mówi ona nie tylko o tym, iż mamy wystrzegać się „wilków w owczej skórze”, ale zapewnia nas również o tym, że nie zawsze będziemy odczuwać lęk przed wilkiem. Izajasz, prawdziwy Boży prorok mówi nam, że mamy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa, a kiedy nastanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia to:

I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi”.  Iz 11,6 (BW)

Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan”.  Iz 65,25 (BW)


Źródło:
http://www.forgottenword.org/wisc.html
Tłumaczenie własne
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger